Návštevy od 13.9.2021

Vážení rodinní príslušníci!

            Od 13.9.2021 v dôsledku  zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie sa menia pravidlá pre návštevy klientov a dovolenky.

Pre návštevy platí nasledovné:

Návšteva sa musí preukázať pri vstupe do zariadenia:

 • potvrdením o negatívnom výsledku Atg testu vykonaným v deň návštevy  alebo PCR testu nie starším ako 24 h. 

Toto platí pre všetky návštevy nezávisle od toho, či návštevník je alebo nie je zaočkovaný

 • pred umožnením návštevy zodpovedný personál skontroluje potvrdenie, vyplní predpísané formuláre, zmeria telesnú teplotu a vydezinfikuje ruky
 • návštevy sa vykonávajú prednostne v exteriéri
 • počas návštevy je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2,  to platí pre návštevy i prijímateľa

Dovolenky:

Očkovaný prijímateľ môže absolvovať dovolenku v domácom prostredí. V čase pandémie a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie prijímateľ sociálnej služby po návrate do zariadenia musí zotrvať v izolácii 5 dní. Po vykonaní Atg. testu s negatívnym výsledkom sa vráti späť na izbu. V prípade pozitívneho výsledku zotrvá v izolácii ďalších 10 dní.

V prípade  obsadenia všetkých izolačných miestností si poskytovateľ vyhradzuje právo navrhnúť iný termín pobytu v domácom prostredí, tak aby vedel zabezpečiť následnú izoláciu  po návrate a tým zabezpečiť ochranu všetkých prijímateľov sociálnej služby.            

Osoba, ktorá berie prijímateľa na priepustku sa musí preukázať negatívnym testom, aj keď je zaočkovaná. /atg test vykonaný v deň návštevy  alebo PCR test nie starší  ako 24 h./ 

Neočkovaným prijímateľom návšteva v domácom prostredí nebude umožnená.

Návštevy budú naďalej povolené každý deň v týždni od pondelka do nedele  v nasledovných časových intervaloch:

2 návštevy - v hlavnej budove DD (Domov dôchodcov) 2 návštevy - v hornej budove RD (Rehabilitačný dom)
9.00 – 9.30 hod. 9.00 – 9.30 hod.
10.00 – 10.30 hod. 10.00 – 10.30 hod.
13.00 – 13.30 hod. 13.00 – 13.30 hod.
13.50 – 14.20 hod. 13.50 – 14. 20 hod.

 

 • Návšteva môže trvať max.  30 minút
 • Jedného klienta môžu navštíviť max. 2 osoby
 • Deti  mladšie ako 15 rokov majú návštevy zakázané  
 • U prijímateľov, ktorí sú pripútaní k lôžku a boli zaočkovaní druhou dávkou vakcíny a od podania uplynulo 14 dní, sa návšteva povolí pri lôžku. Návšteva je povinná použiť respirátor FFP2, návštevnícky plášť, jednorázovú čiapku a rukavice. 
 • U prijímateľov ktorí sú pripútaní k lôžku  a neboli zaočkovaní alebo  nie sú považovaní za plne zaočkované osoby a nie je možné zrealizovať návštevu v exteriéri, sa návšteva povolí iba so súhlasom riaditeľa organizácie. Návšteva je povinná použiť respirátor FFP2, návštevnícky plášť, jednorázovú čiapku a rukavice. 
 • Plánovaná návšteva sa musí nahlásiť aspoň 1 deň vopred na telefónnom čísle: 055 4898710   na konkrétny čas v pracovnej dobe : pondelok  až piatok od 7.00 do 14.30 hod.  V prípade, ak bude konkrétny čas už obsadený, budú Vám ponúknuté iné voľné časové úseky.
 • Odchod na dovolenku prosíme nahlásiť  na sociálnom úseku min. 3 dni  pred plánovanou dovolenkou.

Naďalej Vás prosíme o zodpovednosť a ohľaduplnosť pri návštevách i dovolenkách.

 

Ďakujeme

 

                                                          Vedenie  ZPS a ŠZ