Nadácia KSK

 

V roku 2022 bola naša organizácia podporená darom od Nadácie Košického samosprávneho kraja, za záslužnú činnosť v čase mimoriadnej situácie.

Za poskytnutý dar ďakujeme.

Vedenie PATRIA n.o.