Poďakovanie Nadácii Henkel Slovensko

Ďakujeme 

Vďaka grantovému programu „Henkel Slovensko seniorom 2023“ v spolupráci s Centrom pre filantropiu a ich finančnej podpore sme zakúpili terapeutickú mačku a prenosný dataprojektor, ktorý nám pomôže pri individuálnej aj skupinovej práci s našimi prijímateľmi sociálnej služby.

 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie SPP za čo ešte raz ďakujeme.

 

www.henkel.sk