Kontaktné informácie

Sekretariát:
PATRIA
Drienovecké kúpele 497
044 01 Drienovec

Tel./FAX: +421 55 / 48 98 710
Email: info@drienoveckekupele.sk

Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie:
PATRIA n.o.
Drienovecké kúpele 497
044 01 Drienovec
Tel.: +421 55 / 460 21 15
mobil:
 0911 771 320 (stará budova domova dôchodcov DD) 
mobil: 0911 771 350 (nová horná budova Rehabilitačného domu RD)

Výkonný riaditeľ:
Mgr. Judita Juhásová
Tel.: +421 918 493 770
Email: juhasova@drienoveckekupele.sk

Informácie ohľadom umiestnenia v zariadení:
Mgr. Mária Szilágyiová
Tel.: +421 55 / 48 98 710
Email: szilagyiova@drienoveckekupele.sk

REHABILITAČNÉ CENTRUM:
Tel.: +421 55 / 48 98 711
Mobil: +421 905 537 846

Reštaurácia Zlatý páv:
Prevádzka:
Tel.: +421 55
/ 48 98 710
Mobil: +421 911 047 213, +421 905 447 343, +421 907 347 820