Služby pre seniorov

Našim klientom v Zariadení pre seniorov a Špecializovanom zariadení ponúkame:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • dlhodobé ubytovanie v jedno, dvoj, troj a štvor – posteľových, plne vybavených izbách
 • stravovanie päťkrát denne s možnosťou poskytovania určenej diéty
 • rehabilitácia v novopostavenom rehabilitačnom dome
  (regenerácia formou procedúr)
  vodoliečba, fyzioterapia, saunovanie
 • nepretržitú starostlivosť zabezpečenú profesionálnym odborným personálom
 • trvalú starostlivosť externými zmluvnými lekármi
 • upratovanie, pranie a žehlenie bielizne a šatstva
 • sociálne poradenstvo
 • sociálnu rehabilitáciu
 • ošetrovateľskú starostlivosť
 • pracovnú terapiu
 • záujmovú činnosť

 

Istotne oceníte aj pokojné prostredie, v ktorom sa zariadenie pre seniorov nachádza.