Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie

Poskytovateľ sociálnych služieb PATRIA n.o. sa nachádza v areáli bývalých Drienoveckých kúpeľov v okrese Košice-okolie. Patrí do kategórie neverejných poskytovateľov a poskytuje sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách ako Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie.

Areál sa nachádza v príjemnom prírodnom prostredí. Jeho súčasťou je reštaurácia s kolkárňou, park s detským ihriskom, jazierkom a jaskyňou. Dnes je areál križovatkou zaujímavých turistických trás spájajúcich krásnu dolinu Miglincu s Ladislavovou vyvieračkou a Jasovskou jaskyňou.

Zariadenie je tvorené dvomi hlavnými budovami. Pôvodná budova s 28 izbami, jedálňou a kaplnkou. Nová budova s rehabilitačnou časťou, knižnicou, spoločenskou miestnosťou a ubytovacou časťou s 10 izbami. Celková kapacita zariadenia je 88 lôžok.

  

 

 "Úsmev na tvári a pokoj v duši"