Fotogalérie zariadenia pre seniorov

Rehabilitačný dom s ubytovaním pre seniorov

Pripravujeme otvorenie novej časti nášho zariadenia pre seniorov. Jedná sa o novostavbu "Rehabilitačný dom s ubytovaním pre...

Aktivity a záujmová činnosť

Pracovná terapia, záujmová činnosť, krúžky a iné.

Areál Drienoveckých kúpeľov

Celý areál Drienoveckých kúpeľov z obdobia 2007-2010.

Starostlivosť o seniorov

Fografie práce našich zamestnancom v zariadení PATRIA, n.o.

Život v Patrii

Fotografie zo života seniorov v našom domove.

Izby a ostatné priestory

Fotografie izieb, spoločných priestorov, kaplnky, jedálne atď.