Cenník poskytovaných sociálnych služieb

Cenník poskytovaných sociálnych služiem je k dispozícii v prijímacej kancelárii prevádzkovateľa Zariadenia pre seniorov a Špecializovaného zariadenia na adrese PATRIA n.o., Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec.

Ceny za poskytované služby sú uvedené v Podmienkach poskytovania sociálnych služieb:
 

PrílohyVeľkosť
Podmienky eon 2021 pre Zariadenie pre seniorov. PDF141.16 KB
Podmienky eon 2021 pre Špecializované zariadenie. PDF143.06 KB