Cenník poskytovaných sociálnych služieb

Cenník poskytovaných sociálnych služiem je k dispozícii v prijímacej kancelárii prevádzkovateľa Zariadenia pre seniorov a Špecializovaného zariadenia na adrese PATRIA n.o., Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec.

Ceny za poskytované služby sú uvedené v Podmienkach poskytovania sociálnych služieb:
 

PrílohyVeľkosť
Ekonomicky oprávnené náklady pre Špecializované zariadenie. PDF70.25 KB
Ekonomicky oprávnené náklady pre Zariadenie pre seniorov. PDF70.46 KB
Podmienky_Zariadenie pre seniorov_PDF platné od 1.9.2022144.12 KB
Podmienky_Špecializované zariadenie_PDF platné od 1.9.2022141.58 KB