Cenník poskytovaných sociálnych služieb

Cenník poskytovaných sociálnych služiem je k dispozícii v prijímacej kancelárii prevádzkovateľa Zariadenia pre seniorov a Špecializovaného zariadenia na adrese PATRIA n.o., Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec.

Ceny za poskytované služby sú uvedené v Podmienkach poskytovania sociálnych služieb:
 

PrílohyVeľkosť
Podmienky 2021 pre Zariadenie pre seniorov. PDF141.16 KB
Podmienky 2021 pre Špecializované zariadenie. PDF143.06 KB
Ekonomicky oprávnené náklady pre Zariadenie pre seniorov. PDF95.35 KB
Ekonomicky oprávnené náklady pre Špecializované zariadenie. PDF70.78 KB
Podmienky 2022 pre Špecializované zariadenie. PDF144.9 KB
Podmienky 2022 pre Zariadenie pre seniorov. PDF142.69 KB