Fotogalérie podujatí pre seniorov

Deti pre našich seniorov

Materská škola z Drienovca si pre nás pripravila Mikulášsky program. Za pomoci vychovávateliek nám deti zahrali, zaspievali a...

Opekanie v parku

Koncom augusta sme s našimi obyvateľmi oslávili koniec letnej sezóny opekačkou. Kuchyňa pre nás pripravila špekačky, slaninu,...

Predstavenie

V lete 2013 sa uskutočnilo ďalšie zo série predstavení, ktoré pre nás tradične pripravuje Základná umelecká škola z Moldavy...

Koncert ZUŠ pre seniorov

Od začiatku roka sa nám žiaci ZUŠ z Moldavy nad Bodvou predstavili hneď dvakrát. Vo februári a následne v apríly. Pripravili...

Katarínska zábava

Poriadna zábava môže byť aj v domove pre sioniorov. S týmto odhodlaním sme pre našich obyvateľov usporiadali Katarínsku zábavu...

Návšteva divadelného predstavenia v Košiciach

V rámci mesiaca úcty k starším a upevňovania kontaktu seniorov so spoločenským a kultúrnym prostredím sme pre naších...

Opekačka

16.8.2012 sa už tradične v areáli parku Drienoveckých kúpeľov uskutočnila opekačka, ktorá spríjemnila všedné dni naším...

Deň matiek v podaní škôlkarov

Deti z materskej školy z Drienovca spolu so svojimi vychovávateľkami si pripravili program ku dňu matiek. Vystúpili s ním pred...

Pečenie praclíkov

Dňa 27.3. 2012 naši obyvatelia už tradične piekli praclíky. Zúčastnilo sa 7 obyvateľov, ktorí sa s radosťou pustili do...

Vianočný koncert 2011

20.12.2011. Žiaci ZUŠ Moldava nad Bodvou vystúpili pre našich dôchodcov vo vianočnom duchu. So svojimi piesňami a vtipmi sa...

Mikuláš 2011

Dňa 06. 12. 2011 naše zariadenie navštívili deti z Materskej školy v Drienovci, ktoré si pripravili pre seniorov Mikulášsky...

Katarínska zábava

26. 11. 2011 sa v našom zariadení organizovala Katarínska zábava pre seniorov. O zábavu sa postarala kapela p. Homolyu a p....

Koncert pre seniorov

15. novembra 2011 sa konal koncert pre našich seniorov. Vystupovali žiaci zo Základnej umeleckej školy z Moldavy nad Bodvou....

Opekačka - Rozlúčka s letom

Dňa 25. 08. 2011 sa v areáli nášho zariadenie v Drienoveckých kúpeľoch uskutočnila rozlúčka s letom spojená s opekaním...

Pečenie praclíkov

Dňa 23. 06. 2011 sme pre našich seniorov pripravili pečenie praclíkov. Pán Ladislav Kočiš nám najprv vysvetlil proces...