Fotogalérie podujatí pre seniorov

Katarínska zábava
Deti z Paňoviec

 Našich seniorov navštívili deti z ZŠ Paňoviec. Pripravili si pre nás vianočné predstavenie.

Vystúpenie detí z Moldavy nad Bodvou

 Deti zo základnej školy z Moldavy so sebou priniesli aj darčeky pre našich seniorov.

Výlet do Jasova

 Navštívili sme areál kláštora premonštrátov v Jasove.

Deti pre našich seniorov

Materská škola z Drienovca si pre nás pripravila Mikulášsky program. Za pomoci vychovávateliek nám deti zahrali, zaspievali a zarecitovali krásne

Opekanie v parku

Koncom augusta sme s našimi obyvateľmi oslávili koniec letnej sezóny opekačkou. Kuchyňa pre nás pripravila špekačky, slaninu, cibuľu a čerstvý

Predstavenie

V lete sa uskutočnilo ďalšie zo série predstavení, ktoré pre nás pripravuje Základná umelecká škola z Moldavy nad Bodvou.

Koncert ZUŠ pre seniorov

Od začiatku roka sa nám žiaci ZUŠ z Moldavy nad Bodvou predstavili hneď dvakrát. Vo februári a následne v apríly. Pripravili si pre nás pestrý

Katarínska zábava

Poriadna zábava môže byť aj v domove pre sioniorov. S týmto odhodlaním sme pre našich obyvateľov usporiadali Katarínsku zábavu. O hudbu sa

Návšteva divadelného predstavenia v Košiciach

V rámci mesiaca úcty k starším a upevňovania kontaktu seniorov so spoločenským a kultúrnym prostredím sme pre naších obyvateľov zorganizovali

Opekačka

Koncom leta sa už tradične v areáli parku Drienoveckých kúpeľov koná opekačka, ktorá spríjemnila všedné dni naším obyvateľom. Seniori si toto

Deň matiek v podaní škôlkarov

Deti z materskej školy z Drienovca spolu so svojimi vychovávateľkami si pripravili program ku dňu matiek. Vystúpili s ním pred našimi seniormi v

Pečenie praclíkov

Naši obyvatelia už tradične piekli praclíky. Obyvatelia sa s radosťou pustili do prípravy tejto špeciality, na ktorej si pochutnali všetci.

Vianočný koncert

Žiaci ZUŠ Moldava nad Bodvou vystúpili pre našich dôchodcov vo vianočnom duchu. So svojimi piesňami a vtipmi sa pridala aj skupina Živena, ktorá

Navštívil nás Mikuláš

Dňa 06. decembra naše zariadenie opäť navštívili deti z Materskej školy v Drienovci, ktoré si pripravili pre seniorov Mikulášsky program. Po milom