Dotácia - Rehabilitačný dom s ubytovaním pre dôchodcov

 

 Zverejnené  Názov zmluvy / č. zmluvy  Cena Dodávateľ  Objednávateľ
12.11.2013 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 06/2010 - EUROCOMPRO, s.r.o. PATRIA n.o.
7.6.2013 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 06/2010 8 742,86 € EUROCOMPRO, s.r.o. PATRIA n.o.
 7.5.2013 Zmluva o zriadení záložného práva k rozostavanej stavbe ZZ č. 1 k Z2212012005001  945 558,13 € PATRIA n.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 12.3.2013 Dodatok č. 1/DZ221201200500101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2212012000501  945 558,13 € PATRIA n.o.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

13.6.2011 Mandátna zmluva č. 4/2011 1985,- € JLS UNI spol s r.o. PATRIA n.o.
6.6.2011 Zmluva č. 01/06/2011 - PINGUIN, s.r.o. PATRIA n.o.
31.8.2010 Zmluva o dielo - EUROCOMPRO, s.r.o. PATRIA n.o.
30.7.2010 Komisionárska zmluva - Erika Szabadosová ERSZ - staving Rožňava PATRIA n.o.