Porucha telefónov

V načom areáli zariadenía pre seniorov pretrváva porucha telefónych liniek 460 2115 a 4898 711.

Na odstránení poruchy sa pracuje.

Pre spojenie s nami použite naše mobilné telefónne čísla:

  • 0911 771 320 (stará budova domova dôchodcov DD) 
  • 0911 771 350 (nová horná budova Rehabilitačného domu RD) 

Za pochopenie ďakujeme.

Vedenie ZpS a ŠZ PATRIA n.o.