Zariadenie pre seniorov hľadá dobrovoľníkov

 

 Zariadenie pre seniorov a ŠZ Patria n.o. Drienovecké kúpele

 

h ľ a d á

 

dobrovoľníkov alebo brigádnikov na výpomoc na úseku opatrovania z dôvodu výpadku personálu pre COVID-19 v zariadení.

 
  • Možnosť uzavrieť dohodu o pracovnej činnosti na dohodnutú dobu / 4,10/hod. /
  • Ubytovanie
  • Obed
  • Ochranné pomôcky
  • Bližšie informácie na tel. číslach: 055 48 98 710, 055 460 21 15, 0905 537 846.

 

Vopred ďakujeme za pomoc.

 

Vedenie ZpS a ŠZ PATRIA n.o.