Návštevy povolené

Vážení rodinní príslušníci!

Oznamujeme Vám, že od 20.5.2022 sú v našom zariadení p o v o l e n é návštevy v neobmedzenom režime.

Každá návšteva je povinná zapísať sa pri príchode do zariadenia do Knihy návštev.

Respirátory sú počas návštevy povinné.
 
Vedenie ZPS a ŠZ PATRIA n.o.