Návštevy od 17.2. opäť povolené

 

Vážení rodinní príslušníci!

Od 17.2.2022 sú opäť povolené návštevy.
Platia rovnaké podmienky ako pri návštevách povolených od 7.2.2022:

  • režim O-P /očkovaní-prekonaní/
  • návšteva sa musí preukázať pri vstupe do zariadenia: potvrdením o negatívnom

výsledku Atg testu vykonaným v deň návštevy alebo PCR testu nie starším ako
24 h.

Vedenie ZPS a ŠZ