Návštevy od 6.12.2021

 

 Vážení rodinní príslušníci!

 

Vedenie  nášho zariadenia sa rozhodlo v predvianočnom období  povoliť návštevy klientov za dodržania   určených podmienok    v režime  O - P  /očkovaní, prekonaní/.

Pre návštevy platí nasledovné:

Návšteva sa musí preukázať pri vstupe do zariadenia:

- potvrdením o negatívnom výsledku Atg testu vykonaným v deň návštevy  alebo PCR testu nie starším ako 24 h. 

- pred umožnením návštevy zodpovedný personál skontroluje potvrdenie, vyplní predpísané formuláre, zmeria telesnú teplotu a vydezinfikuje ruky 

- počas  celej návštevy je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2,  to platí pre návštevy i prijímateľa

- návštevy sa  budú vykonávať :

pre klientov budovy  DD : v kaplnke budovy DD, v reštaurácii Zlatý páv

pre klientov  hornej budovy RD:  v spoločenskej miestnosti v budove RD

  • Návštevy budú  povolené od 6.12.2021  do 23.12.2021 v pracovných dňoch   od pondelka do piatku  v nasledovných časových intervaloch:

1 návšteva 
v kaplnke DD

2 návštevy 
v reštaurácii  

1 návšteva 
v budove RD

9.00- 9.30 hod.

9.00 – 9.30 hod. 

9.00 – 9.30 hod.

10.00 – 10.30 hod.

10.00 – 10.30 hod. 

10.00 – 10.30 hod. 

13.00- 13.30 hod.

13.00 – 13.30 hod.

13.00 – 13.30 hod.

13.50 – 14.20 hod.

13.50 – 14. 20 hod. 

13.50 – 14. 20 hod. 

 

  • Návšteva môže trvať max.  30 minút 

  • Jedného klienta môžu navštíviť max. 2 osoby

  • Deti  mladšie ako 15 rokov majú návštevy zakázané   

  • U prijímateľov, ktorí sú pripútaní k lôžku a boli zaočkovaní druhou /treťou/ dávkou vakcíny, sa návšteva povolí pri lôžku. Návšteva je povinná použiť respirátor FFP2, návštevnícky plášť, jednorázovú čiapku a rukavice.  

  • plánovanú návštevu musíte nahlásiť aspoň 1 deň vopred na telefónnom čísle: 055 4898710   na konkrétny čas v pracovnej dobe : pondelok  až piatok od 7.00 do 14.30 hod.  V prípade, ak bude konkrétny čas už obsadený, budú Vám ponúknuté iné voľné časové úseky. 

  • naďalej Vás prosíme o zodpovednosť a ohľaduplnosť pri návštevách.

 

Prajeme Vám príjemné a pokojné  prežitie vianočných sviatkov.


                                              Vedenie  ZPS a ŠZ