Návštevy 2021

Vážení rodinní príslušníci!

 

Určite ste už unavení zo všetkých opatrení a Vaši blízki Vám už veľmi chýbajú. Takisto chýbate aj Vy im. 

Vedenie nášho zariadenia sa rozhodlo povoliť  od 9.4.2021 návštevy klientov za dodržania prísnych hygienických podmienok a určených kritérií. Návštevy budú povolené každý deň v týždni od pondelka do nedele  v nasledovných časových intervaloch:

 

                          V hlavnej budove DD.            v hornej budove RD

1 návšteva             9.00- 9.30 hod.                    9.00 – 9.30 hod.

1 návšteva            10.00 – 10.30 hod.               10.00 – 10.30 hod.

1 návšteva            13.00- 13.30 hod.                13.00 – 13.30 hod.

1 návšteva            13.50 – 14.20 hod.              13.50 – 14. 20 hod.

 

  • Návštevy sa budú uskutočňovať vo vonkajších priestoroch na vyhradenom mieste – pre rodiny klientov hlavnej budovy pred areálom DD, pre rodiny klientov  hornej budovy pred budovou RD 
  • V prípade nepriaznivého počasie bude vyhradený priestor vo vnútri hlavnej budovy aj vo vnútri budovy RD
  • Návšteva môže trvať max. 30 minút 
  • Jedného klienta môžu navštíviť max. 2 osoby
  • Deti  mladšie ako 15 rokov majú návštevy zakázané   
  • Respirátor je povinný u návštevy i  u klienta, u návštev  aj rukavice

U klientov, ktorí sú 2x zaočkovaní platí:

 

  • Ak rodinní príslušníci, ktorí prídu na návštevu sú tiež 2x zaočkovaní a uplynuli 2 týždne od druhého  očkovania, vyžadujeme antigénový test vykonaný v deň  návštevy
  • Ak rodinní príslušníci, ktorí prídu na návštevu  nie sú zaočkovaní, vyžadujeme PCR test nie starší ako 48 hod.

O týchto skutočnostiach žiadame preukázať doklad.

 

U klientov, ktorí nie sú 2x zaočkovaní sa návšteva povoľuje cez okno. Pre rodinných príslušníkov – návštevy platia pravidlá ako v predchádzajúcom odseku.

 

U klientov , ktorí sú pripútaní k lôžku sa bude situácia prehodnocovať individuálne podľa zdravotného stavu, pri dodržaní prísnych hygienicko-epidemiologických požiadaviek, návšteva bude povolená so súhlasom riaditeľky.  Pre návštevy platia rovnaké pravidlá.

 

  • Každá návšteva sa musí ohlásiť v hlavnej budove , kde jej bude zmeraná teplota.
  • Plánovanú návštevu musíte nahlásiť vopred na telefónnom čísle: 055 4898710 na konkrétny čas v pracovnej dobe: pondelok až piatok od 7.00 do 14.30 hod. V prípade, ak bude konkrétny čas už obsadený, budú Vám ponúknuté iné voľné časové úseky. 

U každého klienta je dovolená návšteva len raz mesačne, aby sa návštevy mohli vystriedať u všetkých našich klientov. 

 

Týmto opatrením chceme vyjsť v ústrety rodinným príslušníkom, ale chceme pomôcť najmä našim klientom, na ktorých toto dlhodobé odlúčenie od rodiny veľmi zle vplýva a negatívne ovplyvňuje ich psychické zdravie. 

 

Zároveň Vás prosíme, buďte zodpovední a ohľaduplní! Každú návštevu dobre zvážte, ak ste boli v kontakte s osobami zo zahraničia, alebo v kontakte s pozitívne testovanou osobou, odložte návštevu, aby ste neohrozili Vášho blízkeho. Ak sa nakazí čo len jedna osoba v zariadení,  je ohrozené celé zariadenie. 

 

Dúfame, že návštevy sa zrealizujú k spokojnosti nás všetkých.  

 

Všetkým rodinám prajeme pekné a pokojné veľkonočné sviatky. 

 

                                                                                                            Vedenie  ZPS a ŠZ Patria