Oznam v zmysle § 9

V zmysle § 9 ods. 8 zákona č. 448/ 2008 Z.z. o sociálnych službách PATRIA n.o. má vypracované postupy a pravidlá riešenia krízových situácií. Organizácia má vypracovaný Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb.
Vedenie PATRIA n.o.