Oznam - umožnenie návštev

 

Oznamujeme rodinným príslušníkom, že od 04.07.2020 budú umožnené návštevy v zariadení aj počas víkendov.
 
  • Návštevy budú povolené tak ako doteraz iba vo vonkajších priestoroch areálu organizácie
  • Vo vyhradených časoch (9:00, 10:00, 13:00, 14:00).
  • Na návštevu je naďalej potrebné vopred sa telefonicky prihlásiť na telefónnom čísle 055/4898710 inak návšteva nebude umožnená.
  • Pred uskutočnením návštevy bude osobám odmeraná teplota a vyplnené čestné prehlásenie v súvislosti s COVID-19.
  • Pokiaľ bude mať osoba prichádzajúca na návštevu zvýšenú teplotu alebo prejavovať známky respiračného ochorenia návšteva nebude umožnená.
  • Pri návšteve Vás žiadame dodržiavať prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia (zakryté ústa a nos rúškom, používanie jednorazových rukavíc, ak je to možné obmedziť fyzický kontakt).
Ďakujeme za Vašu trpezlivosť, pochopenie pre situáciu a rešpektovanie všetkých nariadení.
Všetky prijaté opatrenia boli prijaté na ochranu Vašich príbuzných.
 
V Drienovci, dňa 29.06.2020
Vedenie organizácie PATRIA n.o.