Poriadok doplnkových služieb

  • Návšteva Rehabilitačného centra je povolená klientom, ktorý uzavreli s poskytovateľom PATRIA n.o., zmluvu o poskytovaní doplnových služieb. Uzatvára sa pri prvej návšteve Rehabilitačného centra.
  • Vstup je povolený len počas otváracích hodín (prevádzková doba) na základe jednorárového vstupu alebo permanentky, ktoré si klient zakúpi na recepcii.
  • Vstup je dovolený osobám nad 18 rokov.
  • Kompletný poriadok doplnokých služieb Rehabilitačného centra.