Kontakt

PATRIA n.o.
Drienovecké kúpele 497
044 01 Drienovec

Rehabilitačné centrum:
Tel.: 055/48 98 711
rc@drienoveckekupele.sk

Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie:
Tel.: +421 55 / 460 21 15
mobil: 0911 771 320, 0911 771 350

Sekretariát:
Tel./fax: 055/48 98 710
email: info@drienoveckekupele.sk