Rehabilitačné centrum

Rehabilitačné centrum je zriadené pri Zariadení pre seniorov PATRIA n.o. Nachádza sa v areáli bývalých Drienoveckých kúpeľov pri obci Drienovec. Areál ponúka moderné zariadenie sociálnych služieb s ponukou doplnkových služieb Rehabilitačného centra pre dospelých klientov.

Miesto je križovatkou zaujímavých turistických trás spájajúcich krásnu dolinu Miglinc s Ladislavovou vyvieračku a Jasovskou jaskyňou. Jeho súčasťou je reštaurácia s kolkárňou, park s detským ihriskom, jazierko, vstup do jaskyne a iné.

Skutočnú energiu tohto prostredia však pocítite až keď ho navštívite.