Návštevy povolené

 Vážení rodinní príslušníci!

 

Vedenie  nášho zariadenia od 7.2.2022 opäť povoľuje návštevy klientov.

Pre návštevy platia rovnaké podmienky ako  pri návštevách povolených od 6.12.2021:

 • režim O-P /očkovaní-prekonaní/
 •  návšteva sa musí preukázať pri vstupe do zariadenia: potvrdením o negatívnom výsledku Atg testu vykonaným v deň návštevy  alebo PCR testu nie starším ako 24 h. 
 • pred umožnením návštevy zodpovedný personál skontroluje potvrdenie, vyplní predpísané formuláre, zmeria telesnú teplotu a vydezinfikuje ruky
 • počas  celej návštevy je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2,  to platí pre návštevy i prijímateľa
 • návštevy sú  povolené v pracovných dňoch   od pondelka do piatku  v nasledovných časových intervaloch:

 9.00 9.30 hod.                     

10.00 – 10.30 hod.

13.00 13.30 hod.

13.50 – 14.20 hod.

 • návšteva môže trvať max.  30 minút
 • jedného klienta môžu navštíviť max. 2 osoby
 • deti  mladšie ako 15 rokov majú návštevy zakázané  
 • u prijímateľov, ktorí sú pripútaní k lôžku a boli zaočkovaní druhou /treťou/ dávkou vakcíny, sa návšteva povolí pri lôžku. Návšteva je povinná použiť respirátor FFP2, návštevnícky plášť, jednorázovú čiapku a rukavice. 
 • plánovaná návšteva sa  musí nahlásiť aspoň 1 deň vopred na telefónnom čísle: 055 4898710   na konkrétny čas. 
 • naďalej Vás prosíme o zodpovednosť a ohľaduplnosť pri návštevách.

 

         Vedenie  ZPS a ŠZ