Výsledky testovania - Oznam

Vedenie organizácie PATRIA n.o. oznamuje všetkým rodinným príslušníkom našich prijímateľov sociálnej služby, že v dňoch 11. - 14. 5. 2020 v našom zariadení prebiehalo testovanie zamestnancov a prijímateľov  sociálnej služby na COVID - 19. Všetci zamestnanci ako aj prijímatelia sociálnej služby mali výsledky testov negatívne

Dňa 15.5.2020 v Drienoveckých kúpeloch.